میزان عیدی ۱۳۹۲ کارکنان دولت اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد روناش ، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری مبلغ پاداش پایان سال کارمندان دولت (عیدی) را اعلام کرد ….

ادامه