مهریه نیازمند فرهنگ‌ سازی/هشدار درباره تبدیل مهریه به معضل اجتماعی

مدیرکل زندان‌های استان تهران با بیان اینکه حیلی از افراد مفهوم “عندالمطالبه” را به درستی متوجه نشده‌اند گفت: مهریه سنتی است که دین اسلام برای امنیت روانی زن تعیین کرده و نباید این سنت تبدیل به معضل اجتماعی شود.

ادامه