مخالفت مجلس با یک فوریت طرح حذف تعطیلات تابستانی نمایندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح حذف تعطیلات یک ماهه تابستانی خود مخالفت کردند.

ادامه