اعلام نتایج تیمی مسابقات پرس سینه دزفول

مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های شهرستان دزفول در روز جمعه ۴ آذر ماه ۱۳۹۰ با شرکت ۱۲۳ ورزشکار از باشگاه های المپیک، الماسی، آشیل، پدیده، پوریای ولی، سامان، پارس، نام آوران، شهید محسنی، عظیم، مردان آهنین، خجسته، ستارگان و فرهنگیان در سالن شهید مجدیان دزفول برگزار گردید که باشگاه های مذکور در دو کلاس RAW  و IPF با هم به رقابت پرداختند.

طی نسخه ای که توسط هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان دزفول در اختیار سایت خبری تحلیلی روناش قرار گرفت ، نتایج تیمی این مسابقات به شرح زیر است :

در رده سنی نوجوانان (RAW) باشگاه آشیل با ۵۴ امتیاز ، باشگاه پارس با ۴۶ و باشگاه شهید محسنی با ۴۳ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی جوانان (RAW) باشگاه پوریای ولی با ۳۸ امتیاز ، باشگاه مردان آهنین با ۲۱ امتیاز و باشگاه شهید محسنی با ۱۹ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی بزرگسالان (RAW) باشگاه پوریای ولی با ۴۵ امتیاز ، باشگاه عظیم با ۳۲ امتیاز و باشگاه الماسی با ۱۹ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی پیشکسوتان ۴۰ تا ۴۹ سال (RAW) باشگاه سامان با ۳۳ امتیاز ، باشگاه الماسی با ۲۴ امتیاز و باشگاه المپیک با ۱۷ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی پیشکسوتان ۵۰ تا ۵۹ سال (RAW) باشگاه المپیک با ۲۱ امتیاز ، باشگاه پوریای ولی با ۱۲ امتیاز و باشگاه ستارگان با ۱۲ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی نوجوانان (IPF) باشگاه پدیده با ۵۸ امتیاز ، باشگاه مردان آهنین با ۳۶ امتیاز و باشگاه پوریای ولی با ۳۳ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی جوانان (IPF) باشگاه پدیده با ۵۱ امتیاز ، باشگاه پوریای ولی با ۳۶ امتیاز و باشگاه مردان آهنین با ۳۳ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در رده سنی بزرگسالان (IPF) باشگاه پدیده با ۵۰ امتیاز ، باشگاه پوریای ولی با ۳۲ امتیاز و باشگاه سامان با ۲۶ امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.